Gezondheidseconomie

voor niet-economen
Principes, methoden en valkuilen van gezondheidseconomische evaluaties

Lieven Annemans

Gezondheidseconomie gaat over het verstandig investeren in gezondheid en gezondheidszorg. Dit vlot lezend handboek is een volledig herziene tweede editie en biedt een nuttig inzicht in de principes van gezondheidseconomische evaluaties. Het legt uit hoe men de kosteneffectiviteit van gezondheidsinterventies berekent, en hoe men de resultaten ervan interpreteert. Daarbij wordt ook ingegaan op de manier waarop de ernst van een ziekte en de impact op het budget een rol spelen in de beoordeling van de waarde en het “waar voor zijn geld bieden” van een gezondheidsinterventie.

Met gebruik van talrijke recente voorbeelden helpt het boek ook om goede van minder goede evaluaties te onderscheiden, de nodige data voor de analyses te vinden, en de rol van data uit de reële praktijk te begrijpen. De zogenaamde resultaat-gebaseerde contracten bij beslissingen rond prijs en terugbetaling komen ook aan bod. Gezondheidseconomie voor niet-economen is een boek dat iedereen die actief is in de gezondheidszorg gelezen moet hebben.

Copyright © 2018 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgevers.

Bestel hier je exemplaar

"Een aanrader voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt."

"Veel aspecten van hoe gezondheidseconomen kijken naar onze gezondheidszorg komen aan bod, zodat een niet-econoom een gesprek of artikel over dit onderwerp goed zal kunnen volgen. Een goed leesbaar en leerzaam boek."

- Prof. emeritus Hugo Rabays, farmaco-econoom, lid van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (België)

- Bart-Jan van Hasselt, Principal Consultant Vintura

Bestel nu je exemplaar